Mijn favorieten

Verkopen

Gratis waardebepaling
 

Ons gesprek start met het doornemen van uw plannen en de financiële consequenties daarvan. Daarna wordt de woning opgenomen en wordt de staat van onderhoud van de woning bekeken. Dan bespreken wij de te volgen verkoopstrategie, vraagprijsstelling en de te verwachten verkoopduur.

De waardebepaling van uw woning vormt de basis voor de verkoopstrategie.

Tenslotte komen ook de voorwaarden en tarieven van Semeijn Makelaardij in dit gesprek aan de orde.
 

Het verkoopproces 
 

Wanneer u heeft gekozen voor Semeijn Makelaardij  begint het verkoopproces.

Het verkoopproces begint met de volgende werkzaamheden:

·         Het opstellen van de opdracht tot dienstverlening

·         De completering van het dossier

·         Het verzorgen van een fotoreportage

·         Het opstellen van de advertentieteksten

·         Het aanmelden van de woning in het NVM uitwisselingssysteem

·         Het publiceren van uw woning op www.semeijnmakelaardij.nl en de NVM woningsite www.funda.nl

·         Het opstellen van een digitale brochure

·         De plaatsing van eventuele advertenties
 

Vragenlijsten verkoop

Om u te behoeden voor problemen achteraf vragen wij u de uitgebreide vragenlijst bij de verkoop van een woning voor ons in te vullen. Deze vragenlijst zal uiteindelijk worden toegevoegd aan de koopakte en door de kopers voor gezien worden geparafeerd. Hiermee voldoet u aan uw wettelijke meldingsplicht.

In de lijst van roerende zaken geeft u aan welke zaken u wilt achterlaten of wilt meenemen als u de woning verlaat. 
 

In de verkoop, wat nu?
 

Om te beginnen zullen wij onze eigen inschrijvers op de hoogte brengen van uw woning.

Daarnaast staan wij in nauw contact met de grootste aankoopmakelaar van Almere die wij vanzelfsprekend ook zullen benaderen met de vraag of zij nog opdrachtgevers in portefeuille hebben die interesse zouden kunnen hebben voor uw woning.

Zodra uw woning wordt gepresenteerd op www.funda.nl en www.semeijnmakelaardij.nl kan u gebeld worden met de mededeling dat er een bezichtiging staat ingepland. De bezichtigingen worden altijd met u besproken en zullen in overleg plaatsvinden.

 Via het NVM uitwisselingssysteem worden al onze NVM collega makelaars direct geïnformeerd over het nieuwe aanbod. In een ideale wereld is de koper dan snel gevonden. Vaak gebeurd dit ook maar helaas lang niet altijd. In de huidige markt moet de makelaar actief op zoek naar kopers.

Het beste medium daarvoor is het internet. Semeijn Makelaardij heeft diverse ideeën om uw woning prominent te presenteren op Funda. Dit heeft nog altijd het beste bereik.

Daarnaast kunnen in overleg advertenties worden geplaatst in diverse media.

Onze afspraken worden vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening. Het is essentieel dat ons dossier compleet is voordat wij met de verkoop kunnen beginnen. Uw woning wordt dus aangemeld zodra wij van u een getekende opdracht tot dienstverlening hebben ontvangen compleet met de daarbij behorende bijlagen. 
 

De presentatie


Een goede presentatietekst is essentieel om uw woning optimaal onder de aandacht te brengen bij uw potentiële kopers. De teksten worden door Semeijn Makelaardij opgesteld en op de website gepubliceerd. Wij verzoeken u om de teksten kritisch te bekijken en ons uw correcties en aanvullingen door te geven. Daarna kan de woning worden vrijgegeven voor www.funda.nl.

Voordat de woning kan worden gepresenteerd moeten de foto’s worden gemaakt. Semeijn Makelaardij maakt de fotoreportage met een professionele camera. Goede foto’s zijn onmisbaar voor een perfecte presentatie.

Bij Semeijn Makelaardij treft u geen wintertaferelen in de zomer of andersom. Buitenfoto’s op een druilerige dag worden zo snel mogelijk vervangen door een foto onder optimale weersomstandigheden


Na de verkoop

Wanneer de onderhandelingen hebben geleid tot een verkoop dan zal Semeijn Makelaardij een koopakte opmaken die door zowel de koper als de verkoper wordt ondertekend.

In de koopakte zijn over het algemeen een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Meestal voor het krijgen van de financiering maar steeds vaker ook een bouwtechnische aankoopkeuring.

Nadat koper en verkoper de originele koopakte ondertekend hebben, versturen wij deze naar de door koper gekozen notaris. Zowel koper als verkoper ontvangt een kopie.

Als verkoper ontvangt u tevens een kopie van onze nota (inclusief alle advertentiekosten). De originele nota sturen wij met de koopakte naar de notaris.

Bij de overdracht verrekent de notaris deze courtagenota met uw verkoopopbrengst.

Op de overdrachtsdatum verzorgt Semeijn Makelaardij samen met u de oplevering aan de koper en begeleiden wij u bij de notaris.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring